Laika periodā no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam SIA “Cēsu gaļas kombināts” apgrozīja 10,02 milj. EUR.  Tas ir par 11,77% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielāko daļu no SIA “Cēsu gaļas kombināts” apgrozījuma (7,74 milj. EUR) aizvadītajā finanšu gadā veidoja ieņēmumi no realizācijas Eiropas Savienībā, bet no Latvijas tirgus – 1,99 milj. EUR.

Pārskata periodā palielinājusies saražotās produkcijas realizācija tirgū, un uzņēmums arī  turpmākajos plānos izvirzījis mērķi noturēt noietu esošajā līmenī un censties to uzlabot, ko panāktu, paplašinot preču sortimentu un meklējot jaunus sadarbības partnerus. Jānorāda, ka pagājušo finanšu gadu SIA “Cēsu gaļas kombināts” noslēdza ar 335,72 tūkst. EUR peļņu. Uzņēmuma vadība turpmāk plāno optimizēt izmaksas un palielināt apgrozījumu, lai nākošo pārskata periodu noslēgtu ar vēl labākiem rādītājiem, uzlabotu maksātnespējas rādītājus un savu pašu kapitālu.

Uzņēmums aizvadītajā pārskata gadā ar darba vietām nodrošināja 73 darbiniekus.2016.gadā dibinātā SIA “Cēsu gaļas kombināts” patiesie labuma guvēji ir Bislans Abdulmuslimovs un Guntis Piteronoks.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA “Cēsu gaļas kombināts” šobrīd reģistrētas divas struktūrvienības – ražotne Cēsīs, kā arī noliktava Rēzeknē.
Pārpublicēts: https://news.lv/Klientu_portfelis/2021/01/13/cesu-galas-kombinats-apgrozijums-sasniedzis-1002-milj-eur